LUX 電影院 暑假 活動 熱門 籃球機

 

暑假來臨,青少年學生們何處去呢?

來西門町 LUX 看電影吧!!!

 

 

 

 

 

配合電影院的活動,我們設置了最熱門的 籃球機  要與民眾一起互動!!!

 

 

 

活動布置中…

 

 

 

 

 

 

熱門機台數量有限、歡迎各家公司、廠商、老闆來電洽詢租借辦活動!

0800-423888

發表留言

關閉選單